Babyverwisseling

Babyverwisseling na 60 jaar opgelost

DNA testen kunnen een leven lang tot bijzondere ontdekkingen zorgen, zo bewezen twee mannen op 60-jarige leeftijd onlangs. Zij zijn er na 60 jaar achtergekomen dat er bij hun geboorte een verwisseling heeft plaatsgevonden in het ziekenhuis. Dit heeft ertoe geleid dat zij hun leven lang in de waan zijn geweest dat ze hun biologische ouders goed kenden, terwijl dit totaal niet het geval was.

Kerremans en Koevoets
Het gaat om Martino Kerremans en Jan Koevoets, die inmiddels de 60 jaar gepasseerd zijn. Het was het Ignatius ziekenhuis dat de kinderen meegaf aan de verkeerde moeders. Het DNA onderzoek heeft dit aan kunnen tonen en er daarmee voor gezorgd dat er eindelijk duidelijkheid is ontstaan voor de beide mannen. Uiteraard was het de mannen eerder al wel eens opgevallen dat de overeenkomsten met de ouders minimaal waren, maar nu kan de DNA test daar ook daadwerkelijk wetenschappelijk bewijs aan toevoegen.