Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid is uitgedrukt in het aantal loci (enkelvoud: locus; dit is een plaats op het chromosoom) dat wordt onderzocht. De DNA test is nauwkeuriger naarmate er meer loci worden onderzocht. Het resultaat van de DNA test wordt uitgedrukt als een waarschijnlijkheid dat de onderzochte familierelatie bestaat: tenminste 99% (vaak meer dan 99.99%) als de onderzochte familierelatie niet is uitgesloten (de onderzochte familierelatie bestaat wel) en 0% als het bestaan van de onderzochte familierelatie is uitgesloten (de onderzochte familierelatie bestaat niet).

Nauwkeurigheid

De nauwkeurigheid waarvoor u bij de DNA test kunt kiezen is uitgedrukt in het aantal loci dat wordt onderzocht. Een locus (meervoud: loci) is een plaats van een bepaald gen op een menselijk chromosoom. De DNA test wordt uitgevoerd door een aantal loci (plaatsen) op de chromosomen van de personen die deelnemen aan de test te vergelijken. Op basis van de overeenkomsten dan wel de verschillen tussen wat er op deze loci in het DNA ‘geregistreerd’ staat kan worden vastgesteld hoe waarschijnlijk het is dat een bepaalde familierelatie bestaat tussen twee of meer deelnemende personen (zie hieronder: “Waarschijnlijkheid”).

Door te kiezen voor een test op basis van 16, 20 of 25 loci kiest u dus de nauwkeurigheid van de test. Als er meer loci worden onderzocht, zijn er meer gegevens op basis waarvan ons laboratorium de uitslag kan bepalen, en heeft de testuitslag dus een hogere nauwkeurigheid. U kunt meer lezen over de nauwkeurigheidspercentages die horen bij de verschillende tests onder “Waarschijnlijkheid”.

De DNA tests uitgevoerd door ons laboratorium zijn in alle gevallen zeer nauwkeurig, om meer de lezen over de nauwkeurigheid van de DNA tests en de kwaliteit van onze diensten.

 Waarschijnlijkheid

Wanneer u het resultaat van uw DNA test ontvangt, wordt deze uitgedrukt in een Waarschijnlijkheid van het bestaan van de onderzochte familierelatie (bijvoorbeeld Waarschijnlijkheid van Vaderschap). Het gegeven percentage geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat de onderzochte familierelatie bestaat (bij een Vaderschapstest hoe waarschijnlijk is dat de vermeende vader inderdaad de biologische vader van het kind is).

  • Een waarschijnlijkheid van 99% of meer geeft aan dat de het niet is uitgesloten dat de onderzochte familierelatie (bijvoorbeeld vaderschap) bestaat; en hoe waarschijnlijk het is dat deze bestaat. In de regel zijn wij in staat om, voor vaderschapstesten, boven de 99.99% waarschijnlijkheid te behalen. Het waarschijnlijkheidspercentage dat wordt behaald wordt doorgaans hoger indien u een meer nauwkeurige test kiest.
  • Een waarchijnlijkheid van 0% geeft aan dat de onderzochte familierelatie (bijvoorbeeld vaderschap) niet bestaat.In het geval van een vaderschapstest is de vader dus uitgesloten als de biologische vader van het kind.

Let op: Als de onderzochte familierelatie (bijvoorbeeld vaderschap) niet is uitgesloten (dus als het testresultaat een waarschijnlijkheid van tenminste 99% aangeeft) is het resultaat in veel gevallen 99.99% of hoger, maar nooit 100%! Om een waarschijnlijkheid van 100% te behalen zou ons laboratorium elk persoon ter wereld moeten testen, om na te gaan om er geen één eenzelfde overeenkomst met de andere geteste persoon/personen vertoont. Het percentage boven de 99% (vaak boven de 99.99%) wordt berekend op basis van een bevolkingsdatabase. U kunt een dergelijk resultaat beschouwen als een bevestiging dat de onderzochte familierelatie bestaat, dus bijvoorbeeld in het geval van een vaderschapstest, een bevestiging dat u de biologische vader van het kind bent.

 Nauwkeurigheid en Kwaliteit van ons Laboratorium

De DNA tests uitgevoerd door ons laboratorium zijn in alle gevallen zeer nauwkeurig. Wij kunnen een zeer hoge nauwkeurigheid garanderen dankzij (onder andere) het volgende:

  • Elke DNA test wordt twee keer uitgevoerd. Twee teams voeren onafhankelijk van elkaar de DNA test uit op basis van de aangeleverde monsters. Daarna vergelijken zij hun resultaten met elkaar. Dit verlaagt de kans op foutieve resultaten die zouden kunnen worden veroorzaakt door bijvoorbeeld verwisseling van monsters of contaminatie van monsters, hetgeen zou kunnen leiden tot onterechte uitsluiting van een familierelatie.
  • In ons laboratorium werken ervaren deskundigen. Wetenschappers met een doctorstitel en vele jaren ervaring op het geboied van DNA testen zijn zeer goed in staat om testresultaten te interpreteren. Elke test wordt bekeken door een wetenschapper met een doctorstitel voordat de resultaten worden verzonden.
  • Aanvullende analyse wordt uitgevoerd indien nodig. Als hiervoor aanleiding is onderzoekt ons laboratorium aanvullende loci om zich ervan te verzekeren dat de testresultaten juist zijn. Dit kan nodig zijn in sommige speciale situaties zoals in geval van genetische mutaties, of verschillende mogelijke vaders die familie van elkaar zijn.
  • Ons laboratorium is uitgerust met de beste apparatuur. Ons laboratorium werkt met de best beschikbare technologie op het gebied van DNA testen. Deze apparatuur draagt bij aan de nauwkeurigheid van de testresultaten en verlaagt de kans op menselijke fouten.
  • Ons laboratorium is geaccrediteerd volgens de volgende standaarden: ISO/IEC 17025, AABB, CAP and ASCLD/LAB-International. Voor meer informatie klik hier.