Rechtsgeldigheid

Rechtsgeldige DNA testen en Gemoedsrust DNA testen zijn even betrouwbaar, maar bij een Rechtsgeldige DNA test zijn er striktere regels over het afnemen van de DNA monsters. Een rechtsgeldige DNA test kun u gebruiken als u bijvoorbeeld in een juridische procedure verwikkeld bent. Bespreek dit wel altijd eerst met uw advocaat of juridisch adviseur. Doet u de DNA test om voor uzelf of uw gezin uitsluitsel te krijgen? Dan volstaat de Gemoedsrust DNA test.

Op DNA-Test.nl kunt u zowel rechtsgeldige DNA testen als zogenaamde Gemoedsrust DNA testen bestellen. De kwaliteit en betrouwbaarheid van beide testen is gelijk, maar er is een verschil bij het afnemen van de DNA monsters. Uw keuze voor een Rechtsgeldige of een Gemoedsrust DNA test wordt bepaald door de vraag waarvoor u de testresultaten wilt gebruiken:

Rechtsgeldige DNA test

Als u verwikkeld ben in een juridische procedure, bijvoorbeeld bij de rechtbank of een overheidsinstantie, en u de testresultaten in dat verband wilt gebruiken, kies dan voor de Rechtsgeldige DNA-test. Voor een Rechtsgeldige DNA test dient een specifieke procedure gevolgd dient te worden bij het afnemen van de DNA monsters (lees meer onder “Procedure Rechtsgeldige DNA Test”). Voordat u de test bestelt, dient u wel altijd eerst met uw advocaat of juridisch adviseur te overleggen over de tolaatbaarheid van de testresultaten als bewijs. Wij kunnen niet garanderen dat de testresultaten die u van ons zult ontvangen in alle gevallen door een rechter of overheidsinstantie zullen worden geaccepteerd als bewijs. Voorbeelden van juridische procedures of geschillen waarin Rechtsgeldige DNA testen uitkomst kunnen bieden zijn familierechtelijke geschillen in de gezinssfeer (echtscheiding, voogdij, alimentatie, bezoekrecht), geschillen over een erfenis, en immigratie procedures.

Gemoedsrust DNA test

Als u een DNA test wilt laten uitvoeren om voor uzelf of uw gezin antwoord te krijgen op een belangrijke vraag, zonder dat u hieraan juridische gevolgen wil verbinden, dan is de Gemoedsrust DNA test de juiste keuze. De test is net zo betrouwbaar als een rechtsgeldige test en zal u een duidelijk uitsluitsel geven over de vraag waarmee u rondloopt, maar een rechter of overheidsinstantie zal geen beslissing kunnen nemen op basis van de testresultaten.

Procedure Rechtsgeldige DNA Test

Voor een Rechtsgeldige DNA test dient een specifieke procedure gevolgd dient te worden bij het afnemen van de DNA monsters. Dit is een documentatieproces met als doel dat de rechter of een overheidsinstantie er later van kan uitgaan dat de DNA monsters werkelijk afkomstig zijn van de juiste personen, de betrokkenen in het jurische geschil of de juridische procedure. De hoofdvereisten zijn dat:

  • De DNA monsters worden afgenomen door een onafhankelijk derde persoon, bijvoorbeeld een (huis)arts of een verpleegkundige.
  • De personen die deelnemen aan de test door de onafhankelijke derde persoon zijn geidentificeerd op basis van een geldig paspoort.
  • De DNA monsters na afname door de onafhankelijke derde persoon worden verpakt en verzegeld met behulp van het materiaal dat hiervoor in de testset wordt bijgeleverd; zodat het laboratorium alvorens de DNA test uit te voeren kan nagaan dat de DNA monsters niet zijn gemanipuleerd.