Totaalprijs
€ 1.249,00

U hebt net ontdekt dat u in verwachting bent. En u zit met de vaderschapsvraag. Dat kan erg stressvol zijn. Wist u al dat een prenatale vaderschapstest mogelijk is, al vanaf de 9e week van de zwangerschap? Pijnloos, zonder risico’s, snel en nauwkeurig?

De prenatale vaderschapstest van dna-test.nl is een niet-invasieve DNA-test. Niet-invasief wil zeggen dat niet in het lichaam van de moeder en baby wordt binnengedrongen om DNA van de baby te verzamelen. De prenatale vaderschapstest is daarom heel veilig voor de baby en kan al in de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Zo heeft u snel antwoord op uw vragen.

Tijdens een zwangerschap komt na 8 weken zwangerschap het (foetale) DNA van de baby via de placenta in het bloed van de moeder terecht. Bij een prenatale vaderschapstest kan daarom bloed van de moeder worden afgenomen en wangslijm van de (vermeende) vader. In het laboratorium wordt het DNA van de ongeboren baby uit het bloed van de moeder gehaald en vergeleken met het DNA van de (vermeende) vader.

Het voordeel van een non-invasieve prenatale vaderschapstest

Het grote voordeel van onze non-invasieve prenatale vaderschapstest is dat er niet direct bij de ongeboren baby DNA hoeft te worden afgenomen. Een prenatale vaderschapstest op basis van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie levert altijd een risico op voor het ongeboren kind. De kans op een miskraam als gevolg van deze ingreep wordt geschat op ongeveer 2%.

Bij een non-invasieve prenatale vaderschapstest hoeft alleen bloed bij de moeder te worden afgenomen. Dit sluit alle risico’s op complicaties voor moeder en baby uit. Bovendien kan deze test al worden uitgevoerd vanaf de 9e week van de zwangerschap, tot vlak voor de bevalling.

Verschillen invasieve en niet-invasieve prenatale vaderschapstest

Bij een invasieve test moet de moeder een biopsie of een punctie uit laten voeren in het ziekenhuis. Dit kan alleen in week 11 - 15 en week 16 - 22 van de zwangerschap. De test is weliswaar even nauwkeurig als de niet-invasieve prenatale vaderschapstest, maar er is zoals hierboven al aangegeven een verhoogd risico op een miskraam.

Bij een niet-invasief onderzoek is er geen enkel risico op een miskraam, de betrouwbaarheid is even hoog én de test kan al in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap worden gedaan: al vanaf de 9e week. Bovendien wordt in het ziekenhuis alles in het dossier opgeslagen en bij de niet-invasieve prenatale vaderschapstest van dna-test.nl niet.

Betrouwbaarheid van de non-invasieve prenatale vaderschapstest

Onze prenatale vaderschapstest geeft u minimaal 99,9% uitsluitsel of de vermeende vader daadwerkelijk de vader van de ongeboren baby is of niet. Omdat de prenatale vaderschap al in de 9e week van de zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) kan worden uitgevoerd, weet u dus al ruim voor de geboorte of er sprake is van vaderschap.

Gemoedsrusttest of rechtsgeldige test

U kunt bij dna-test.nl kiezen voor een gemoedsrusttest of een rechtsgeldige test. De gemoedsrusttest geeft u antwoord op de vragen die bij u leven en stelt u daarmee gerust. De rechtsgeldige test stelt u ook gerust, maar u kunt de uitslag van deze test tevens gebruiken in een juridische procedure. Bijvoorbeeld over het gezag, de voogdij of alimentatie. De gemoedsrusttest kunt u daar in principe niet voor gebruiken.

De gemoedsrusttest is net zo betrouwbaar als de rechtsgeldige test. Het enige verschil zit hem in de manier waarop het wangslijm van de (vermeende) vader wordt afgenomen. Bij de gemoedsrusttest kunt u dat zelf doen, met de wattenstaafjes die in het testpakket worden geleverd. Bij de rechtsgeldige test moet het wangslijm worden afgenomen door een onafhankelijke derde persoon, bijvoorbeeld een huisarts of verpleegkundige. Deze derde persoon moet bij de afname een specifieke procedure volgen, zodat de rechter of overheidsinstantie er tijdens de (juridische) procedure van kan uitgaan dat de DNA-monsters werkelijk afkomstig zijn van de juiste personen én de monsters niet zijn gemanipuleerd.

Lees meer over rechtsgeldigheid op het desbetreffende tabblad op onze pagina over de rechtsgeldige vaderschapstest.

Onze DNA-testen worden uitgevoerd door het DNA Diagnostics Center (DDC). Het DDC is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is wereldwijd het grootste, meest gerenommeerde en meest toonaangevende bedrijf voor het uitvoeren van DNA-testen. Het DDC is ISO 17025-gecertificeerd, werkt volgens de FSI 2007-aanbevelingen en is volledig geaccrediteerd.

De DDC prenatale vaderschapstest is de enige prenatale vaderschapstest die is gevalideerd en gepubliceerd. Er wordt gebruik gemaakt van de meest geavanceerde wetenschappelijke methoden en state-of-the-art technologie. In de procedure zijn verschillende controles inbegrepen om optimale betrouwbaarheid te garanderen. U kunt dus echt op de resultaten vertrouwen.

Wij adviseren u altijd wel eerst met uw advocaat of juridisch adviseur te overleggen voordat u overgaat tot een rechtsgeldige test. Daarnaast adviseren wij u de voorgeschreven procedure van DNA-afname nauwkeurig te volgen. Wij raden u af om, bijvoorbeeld vanuit kostenoverwegingen, de uitslag van een gemoedsrusttest in te brengen in een juridische procedure. Deze uitslag zal in de meeste gevallen niet worden geaccepteerd. Ook is het vanwege de speciale vereisten voor afname van DNA-monsters voor een rechtsgeldige test niet mogelijk om de uitslag van een gemoedsrusttest achteraf rechtsgeldig te maken.

Het afnemen van de test

Alle benodigdheden voor het afnemen van het DNA-materiaal zitten in het testpakket dat u van ons ontvangt. In de gebruiksaanwijzing vindt u duidelijke instructies voor het afnemen van het DNA-materiaal. Het bloed van de moeder moet worden afgenomen door een huisarts of verloskundige. Als u daar liever niet naartoe wilt, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u verwijzen naar een prikpost waar u ook anoniem terechtkunt, of naar een huisarts met wie wij vaker samenwerken.

Een koeriersdienst komt vervolgens het pakketje ophalen en transporteert het afgenomen bloed veilig naar het laboratorium waar de test wordt uitgevoerd. De kosten van de koeriersdienst zijn bij de prijs inbegrepen.

U ontvangt de uitslag snel: binnen 8 werkdagen na ontvangst van het monster in het laboratorium.

Vragen?

Heeft u een vraag? Kijk dan op het volgende tabblad met veelgestelde vragen. U kunt ook contact met ons opnemen.

Kan ik een DNA vaderschapstest tijdens de zwangerschap laten doen?

Ja, het is mogelijk om al tijdens de zwangerschap een DNA vaderschapstest te laten uitvoeren. Met de niet-invasieve prenatale vaderschapstest loopt de foetus daarbij geen enkel risico. Deze test kan al vanaf de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie (dit is de wijze waarop verloskundigen, gynaecologen en huisartsen het aantal weken zwangerschap berekenen).

Wanneer kan ik een vaderschapstest doen bij een zwangerschap?

Na 8 weken zwangerschap bevat het bloed van de moeder ook het genetisch materiaal van het kindje. Dat wordt via de placenta afgegeven. Bij het tellen rekenen we vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie (dit is de wijze waarop verloskundigen, gynaecologen en huisartsen het aantal weken zwangerschap berekenen). Onze prenatale vaderschapstest kan daarom al vanaf de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd, zonder risico voor de baby.

Wat is een niet-invasieve prenatale vaderschapstest?

Een niet-invasieve prenatale vaderschapstest is een manier om te bepalen wie de vader is voordat de baby wordt geboren. Terwijl de moeder zwanger is, wordt het DNA-profiel van de baby bepaald aan de hand van vrij zwevende foetale cellen die worden aangetroffen in het bloedmonster van de moeder. Het profiel van de baby wordt vergeleken met het DNA-profiel van de geteste man - zijn DNA wordt verzameld met een eenvoudig wattenstaafje.

Een niet-invasieve prenatale vaderschapstest is te vergelijken met een NIPT (een niet-invasieve prenatale test), die tegenwoordig vaak wordt gebruikt om de ongeboren baby te testen op het down-, edwards- of pataussyndroom.

Wat betekent niet-invasief?

Tot voor kort was de enige manier om tijdens de zwangerschap op vaderschap te testen via een vruchtwaterpunctie. Daarbij werd vruchtwater verzameld met een lange naald. Dit is een "invasieve" procedure, die een risico vormt voor de baby. "Niet-invasief" betekent dat het niet nodig is om in te grijpen in de veilige omgeving van de baby om te testen op vaderschap. In plaats daarvan verzamelen we alleen een bloedmonster uit de arm van de moeder.

Hoe gaat een vaderschapstest tijdens zwangerschap in zijn werk?

U vraagt de non-invasieve prenatale vaderschapstest online aan. U ontvangt dan het DNA-testpakket thuis, met hierin het materiaal benodigd voor de DNA-test. U kunt vervolgens een afspraak maken bij de huisarts of verloskundige, of langsgaan bij een prikpunt. Degene die prikt neemt een klein beetje bloed af bij de moeder. De buisjes met bloed stopt u terug in het pakket. Van de (vermeende) vader wordt, met behulp van wattenstaafjes, een beetje speeksel afgenomen van de binnenkant van de wang.

Het pakket laat u vervolgens ophalen door de koeriersdienst, dit is inbegrepen in de prijs. In het laboratorium wordt het DNA van de foetus uit het bloed van de moeder geïsoleerd en vervolgens vergeleken met het DNA van de vermeende vader.

Loopt de foetus risico tijdens de non-invasieve vaderschapstest tijdens zwangerschap?

Nee, bij deze non-invasieve prenatale vaderschapstest loopt de ongeboren vrucht geen enkel risico. Er wordt slechts wat bloed van de moeder afgenomen, gewoon uit de arm, dus ver van het kindje vandaan. Het DNA van de foetus wordt vervolgens in het laboratorium uit het bloed van de moeder geïsoleerd en vergeleken met het DNA van de vermeende vader. Is een prenatale vaderschapstest bij een tweeling ook mogelijk? Neemt u hiervoor contact met ons op.

Heeft een eerdere zwangerschap invloed op de test?

Nee, een eerdere zwangerschap heeft geen invloed op de uitkomst van een niet-invasieve prenatale vaderschapstest. Als een kind eenmaal is geboren, verdwijnt het foetale DNA binnen een paar uur uit de bloedbaan van de moeder. Daarom hebben eerdere zwangerschappen geen invloed op een huidige prenatale vaderschapstest. Heeft een bloedtransfusie invloed op de test? Als de bloedtransfusie langer dan een week geleden heeft plaatsgevonden heeft dit naar verwachting geen invloed op de uitslag van de prenatale vaderschapstest.

Waarom is een niet-invasieve prenatale vaderschapstest zo duur?

Het isoleren van DNA-materiaal van een ongeboren baby uit het bloed van de moeder is erg gespecialiseerd werk, omdat de hoeveelheid DNA van het kind in het bloed van de moeder erg laag is. Daarnaast wordt heel gespecialiseerd state-of-the-art apparatuur en technologie gebruikt. Dit verklaart de hogere kosten.

Kunnen jullie bij een prenatale vaderschapstest ook het geslacht van de baby zien?

Ja, kruist u hiervoor de juiste optie aan bij de productopties.

Kunnen jullie ook andere genetische gegevens testen?

Nee.

Vragen?

Heeft u een vraag die niet in deze lijst staat? Neem dan contact met ons op.

Je weet sinds kort dat je zwanger bent, maar je twijfelt over wie de vader is. Wist je dat het mogelijk is een vaderschapstest tijdens de zwangerschap uit te laten voeren, zelfs al na 9 weken zwangerschap?

Met de niet-invasieve prenatale vaderschapstest van DNA Diagnostics Center (DDC) is het pijnloos, snel en nauwkeurig.

Bekijk nu het onderstaande filmpje voor meer informatie over deze test.

Prenatale vaderschapstest

De prenatale vaderschapstest is een niet-invasieve DNA-test, waarmee zonder enig risico voor de baby al in de 9e week van de zwangerschap een vaderschapstest kan worden uitgevoerd. Hiervoor wordt bloed van de moeder afgenomen, en wangslijm van de vader.

€ 1.249,00

Samenstellen

?

Rechtsgeldige DNA testen en gemoedsrust DNA testen zijn even betrouwbaar, maar bij een rechtsgeldige DNA test zijn er striktere regels voor het afnemen van de DNA monsters. Een rechtsgeldige DNA test kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld in een juridische procedure verwikkeld bent. Bespreek dit wel altijd eerst met uw advocaat of juridisch adviseur. Het kan bijvoorbeeld ook helpen als de beide partijen niet op goede voet met elkaar staan. Doet u de DNA test om voor uzelf of uw gezin uitsluitsel te krijgen? Dan volstaat de gemoedsrust DNA test.

?

Verkrijg uw resultaten met spoed. Uw test krijgt voorrang boven andere testen en wordt extra snel behandeld. Let op, de 4 werkdagen gaan in na terugontvangst bij het lab.

?

Kies voor deze optie als u het geslacht van de foetus op het rapport vermeld wilt hebben.

* Verplichte velden

Totaalprijs
€ 1.249,00

Resultaat: standaard 8 werkdagen na terugontvangst monster

 • Snelle levering

  Vandaag besteld, morgen in huis

 • Hoogste betrouwbaarheid

  Standaard 20 Loci test zonder meerprijs

 • Gecertificeerd DNA-test bedrijf

  Erkend volgens de ISO 17025 normen

Heeft u vragen?

Wij staan graag voor u klaar met alle informatie over de DNA test die u maar wenst

Neem contact op

A. Brons medisch adviseur

A. Brons

Medisch adviseur

 • U hebt net ontdekt dat u in verwachting bent. En u zit met de vaderschapsvraag. Dat kan erg stressvol zijn. Wist u al dat een prenatale vaderschapstest mogelijk is, al vanaf de 9e week van de zwangerschap? Pijnloos, zonder risico’s, snel en nauwkeurig?

  De prenatale vaderschapstest van dna-test.nl is een niet-invasieve DNA-test. Niet-invasief wil zeggen dat niet in het lichaam van de moeder en baby wordt binnengedrongen om DNA van de baby te verzamelen. De prenatale vaderschapstest is daarom heel veilig voor de baby en kan al in de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Zo heeft u snel antwoord op uw vragen.

  Tijdens een zwangerschap komt na 8 weken zwangerschap het (foetale) DNA van de baby via de placenta in het bloed van de moeder terecht. Bij een prenatale vaderschapstest kan daarom bloed van de moeder worden afgenomen en wangslijm van de (vermeende) vader. In het laboratorium wordt het DNA van de ongeboren baby uit het bloed van de moeder gehaald en vergeleken met het DNA van de (vermeende) vader.

  Het voordeel van een non-invasieve prenatale vaderschapstest

  Het grote voordeel van onze non-invasieve prenatale vaderschapstest is dat er niet direct bij de ongeboren baby DNA hoeft te worden afgenomen. Een prenatale vaderschapstest op basis van een vlokkentest of vruchtwaterpunctie levert altijd een risico op voor het ongeboren kind. De kans op een miskraam als gevolg van deze ingreep wordt geschat op ongeveer 2%.

  Bij een non-invasieve prenatale vaderschapstest hoeft alleen bloed bij de moeder te worden afgenomen. Dit sluit alle risico’s op complicaties voor moeder en baby uit. Bovendien kan deze test al worden uitgevoerd vanaf de 9e week van de zwangerschap, tot vlak voor de bevalling.

  Verschillen invasieve en niet-invasieve prenatale vaderschapstest

  Bij een invasieve test moet de moeder een biopsie of een punctie uit laten voeren in het ziekenhuis. Dit kan alleen in week 11 - 15 en week 16 - 22 van de zwangerschap. De test is weliswaar even nauwkeurig als de niet-invasieve prenatale vaderschapstest, maar er is zoals hierboven al aangegeven een verhoogd risico op een miskraam.

  Bij een niet-invasief onderzoek is er geen enkel risico op een miskraam, de betrouwbaarheid is even hoog én de test kan al in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap worden gedaan: al vanaf de 9e week. Bovendien wordt in het ziekenhuis alles in het dossier opgeslagen en bij de niet-invasieve prenatale vaderschapstest van dna-test.nl niet.

  Betrouwbaarheid van de non-invasieve prenatale vaderschapstest

  Onze prenatale vaderschapstest geeft u minimaal 99,9% uitsluitsel of de vermeende vader daadwerkelijk de vader van de ongeboren baby is of niet. Omdat de prenatale vaderschap al in de 9e week van de zwangerschap (gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie) kan worden uitgevoerd, weet u dus al ruim voor de geboorte of er sprake is van vaderschap.

  Gemoedsrusttest of rechtsgeldige test

  U kunt bij dna-test.nl kiezen voor een gemoedsrusttest of een rechtsgeldige test. De gemoedsrusttest geeft u antwoord op de vragen die bij u leven en stelt u daarmee gerust. De rechtsgeldige test stelt u ook gerust, maar u kunt de uitslag van deze test tevens gebruiken in een juridische procedure. Bijvoorbeeld over het gezag, de voogdij of alimentatie. De gemoedsrusttest kunt u daar in principe niet voor gebruiken.

  De gemoedsrusttest is net zo betrouwbaar als de rechtsgeldige test. Het enige verschil zit hem in de manier waarop het wangslijm van de (vermeende) vader wordt afgenomen. Bij de gemoedsrusttest kunt u dat zelf doen, met de wattenstaafjes die in het testpakket worden geleverd. Bij de rechtsgeldige test moet het wangslijm worden afgenomen door een onafhankelijke derde persoon, bijvoorbeeld een huisarts of verpleegkundige. Deze derde persoon moet bij de afname een specifieke procedure volgen, zodat de rechter of overheidsinstantie er tijdens de (juridische) procedure van kan uitgaan dat de DNA-monsters werkelijk afkomstig zijn van de juiste personen én de monsters niet zijn gemanipuleerd.

  Lees meer over rechtsgeldigheid op het desbetreffende tabblad op onze pagina over de rechtsgeldige vaderschapstest.

  Onze DNA-testen worden uitgevoerd door het DNA Diagnostics Center (DDC). Het DDC is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is wereldwijd het grootste, meest gerenommeerde en meest toonaangevende bedrijf voor het uitvoeren van DNA-testen. Het DDC is ISO 17025-gecertificeerd, werkt volgens de FSI 2007-aanbevelingen en is volledig geaccrediteerd.

  De DDC prenatale vaderschapstest is de enige prenatale vaderschapstest die is gevalideerd en gepubliceerd. Er wordt gebruik gemaakt van de meest geavanceerde wetenschappelijke methoden en state-of-the-art technologie. In de procedure zijn verschillende controles inbegrepen om optimale betrouwbaarheid te garanderen. U kunt dus echt op de resultaten vertrouwen.

  Wij adviseren u altijd wel eerst met uw advocaat of juridisch adviseur te overleggen voordat u overgaat tot een rechtsgeldige test. Daarnaast adviseren wij u de voorgeschreven procedure van DNA-afname nauwkeurig te volgen. Wij raden u af om, bijvoorbeeld vanuit kostenoverwegingen, de uitslag van een gemoedsrusttest in te brengen in een juridische procedure. Deze uitslag zal in de meeste gevallen niet worden geaccepteerd. Ook is het vanwege de speciale vereisten voor afname van DNA-monsters voor een rechtsgeldige test niet mogelijk om de uitslag van een gemoedsrusttest achteraf rechtsgeldig te maken.

  Het afnemen van de test

  Alle benodigdheden voor het afnemen van het DNA-materiaal zitten in het testpakket dat u van ons ontvangt. In de gebruiksaanwijzing vindt u duidelijke instructies voor het afnemen van het DNA-materiaal. Het bloed van de moeder moet worden afgenomen door een huisarts of verloskundige. Als u daar liever niet naartoe wilt, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u verwijzen naar een prikpost waar u ook anoniem terechtkunt, of naar een huisarts met wie wij vaker samenwerken.

  Een koeriersdienst komt vervolgens het pakketje ophalen en transporteert het afgenomen bloed veilig naar het laboratorium waar de test wordt uitgevoerd. De kosten van de koeriersdienst zijn bij de prijs inbegrepen.

  U ontvangt de uitslag snel: binnen 8 werkdagen na ontvangst van het monster in het laboratorium.

  Vragen?

  Heeft u een vraag? Kijk dan op het volgende tabblad met veelgestelde vragen. U kunt ook contact met ons opnemen.

 • Kan ik een DNA vaderschapstest tijdens de zwangerschap laten doen?

  Ja, het is mogelijk om al tijdens de zwangerschap een DNA vaderschapstest te laten uitvoeren. Met de niet-invasieve prenatale vaderschapstest loopt de foetus daarbij geen enkel risico. Deze test kan al vanaf de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie (dit is de wijze waarop verloskundigen, gynaecologen en huisartsen het aantal weken zwangerschap berekenen).

  Wanneer kan ik een vaderschapstest doen bij een zwangerschap?

  Na 8 weken zwangerschap bevat het bloed van de moeder ook het genetisch materiaal van het kindje. Dat wordt via de placenta afgegeven. Bij het tellen rekenen we vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie (dit is de wijze waarop verloskundigen, gynaecologen en huisartsen het aantal weken zwangerschap berekenen). Onze prenatale vaderschapstest kan daarom al vanaf de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd, zonder risico voor de baby.

  Wat is een niet-invasieve prenatale vaderschapstest?

  Een niet-invasieve prenatale vaderschapstest is een manier om te bepalen wie de vader is voordat de baby wordt geboren. Terwijl de moeder zwanger is, wordt het DNA-profiel van de baby bepaald aan de hand van vrij zwevende foetale cellen die worden aangetroffen in het bloedmonster van de moeder. Het profiel van de baby wordt vergeleken met het DNA-profiel van de geteste man - zijn DNA wordt verzameld met een eenvoudig wattenstaafje.

  Een niet-invasieve prenatale vaderschapstest is te vergelijken met een NIPT (een niet-invasieve prenatale test), die tegenwoordig vaak wordt gebruikt om de ongeboren baby te testen op het down-, edwards- of pataussyndroom.

  Wat betekent niet-invasief?

  Tot voor kort was de enige manier om tijdens de zwangerschap op vaderschap te testen via een vruchtwaterpunctie. Daarbij werd vruchtwater verzameld met een lange naald. Dit is een "invasieve" procedure, die een risico vormt voor de baby. "Niet-invasief" betekent dat het niet nodig is om in te grijpen in de veilige omgeving van de baby om te testen op vaderschap. In plaats daarvan verzamelen we alleen een bloedmonster uit de arm van de moeder.

  Hoe gaat een vaderschapstest tijdens zwangerschap in zijn werk?

  U vraagt de non-invasieve prenatale vaderschapstest online aan. U ontvangt dan het DNA-testpakket thuis, met hierin het materiaal benodigd voor de DNA-test. U kunt vervolgens een afspraak maken bij de huisarts of verloskundige, of langsgaan bij een prikpunt. Degene die prikt neemt een klein beetje bloed af bij de moeder. De buisjes met bloed stopt u terug in het pakket. Van de (vermeende) vader wordt, met behulp van wattenstaafjes, een beetje speeksel afgenomen van de binnenkant van de wang.

  Het pakket laat u vervolgens ophalen door de koeriersdienst, dit is inbegrepen in de prijs. In het laboratorium wordt het DNA van de foetus uit het bloed van de moeder geïsoleerd en vervolgens vergeleken met het DNA van de vermeende vader.

  Loopt de foetus risico tijdens de non-invasieve vaderschapstest tijdens zwangerschap?

  Nee, bij deze non-invasieve prenatale vaderschapstest loopt de ongeboren vrucht geen enkel risico. Er wordt slechts wat bloed van de moeder afgenomen, gewoon uit de arm, dus ver van het kindje vandaan. Het DNA van de foetus wordt vervolgens in het laboratorium uit het bloed van de moeder geïsoleerd en vergeleken met het DNA van de vermeende vader. Is een prenatale vaderschapstest bij een tweeling ook mogelijk? Neemt u hiervoor contact met ons op.

  Heeft een eerdere zwangerschap invloed op de test?

  Nee, een eerdere zwangerschap heeft geen invloed op de uitkomst van een niet-invasieve prenatale vaderschapstest. Als een kind eenmaal is geboren, verdwijnt het foetale DNA binnen een paar uur uit de bloedbaan van de moeder. Daarom hebben eerdere zwangerschappen geen invloed op een huidige prenatale vaderschapstest. Heeft een bloedtransfusie invloed op de test? Als de bloedtransfusie langer dan een week geleden heeft plaatsgevonden heeft dit naar verwachting geen invloed op de uitslag van de prenatale vaderschapstest.

  Waarom is een niet-invasieve prenatale vaderschapstest zo duur?

  Het isoleren van DNA-materiaal van een ongeboren baby uit het bloed van de moeder is erg gespecialiseerd werk, omdat de hoeveelheid DNA van het kind in het bloed van de moeder erg laag is. Daarnaast wordt heel gespecialiseerd state-of-the-art apparatuur en technologie gebruikt. Dit verklaart de hogere kosten.

  Kunnen jullie bij een prenatale vaderschapstest ook het geslacht van de baby zien?

  Ja, kruist u hiervoor de juiste optie aan bij de productopties.

  Kunnen jullie ook andere genetische gegevens testen?

  Nee.

  Vragen?

  Heeft u een vraag die niet in deze lijst staat? Neem dan contact met ons op.

 • Je weet sinds kort dat je zwanger bent, maar je twijfelt over wie de vader is. Wist je dat het mogelijk is een vaderschapstest tijdens de zwangerschap uit te laten voeren, zelfs al na 9 weken zwangerschap?

  Met de niet-invasieve prenatale vaderschapstest van DNA Diagnostics Center (DDC) is het pijnloos, snel en nauwkeurig.

  Bekijk nu het onderstaande filmpje voor meer informatie over deze test.