Totaalprijs
€ 189,00

Bij een vaderschapstest wordt het DNA van de vermeende vader vergeleken met het DNA van het kind. Een vaderschapstest geeft u dus uitsluitsel op die ene belangrijke vraag: ben ik de vader? Of: is hij wel de vader?

Onze vaderschapstesten geven u al binnen enkele dagen minimaal 99,999% zekerheid en zijn gemakkelijk en pijnloos af te nemen met behulp van wattestaafjes. DDC analyseert het DNA van vader en kind(je) op minimaal 20 plaatsen (loci), waardoor het resultaat minimaal 500 keer nauwkeuriger is dan bij de concurrentie, waar op minder loci wordt getest. Laat u het DNA (tegen een meerprijs) analyseren op 25 loci, dan is de minimale nauwkeurigheid zelfs 99,9999%. Als ook de moeder meedoet aan de DNA-test is de nauwkeurigheid nog groter.

Gemoedsrusttest of rechtsgeldige vaderschapstest

Bij al onze vaderschapstesten kunt u kiezen voor een gemoedsrusttest of een rechtsgeldige vaderschapstest. De test voor uw gemoedsrust is er om u gerust te stellen. De rechtsgeldige test stelt u ook gerust, maar kunt u tevens gebruiken in een juridische procedure. Denkt u daarbij aan procedures in de familierechtelijke sfeer (echtscheiding, voogdij, alimentatie en erfenissen), immigratieprocedures (gezinshereniging) en verhaalprocedures bij een gemeente (stopzetten of terugvorderen van een uitkering). De vaderschapstest voor gemoedsrust kunt u in principe niet gebruiken in een juridische procedure.

Beide testen zijn even betrouwbaar. Het enige verschil zit hem in de wijze waarop het DNA-materiaal wordt afgenomen.

Gemoedsrusttest om zelf thuis te doen

Bij de gemoedsrusttest neemt u zelf (thuis) het DNA-materiaal af met behulp van wattestaafjes die u door de binnenkant van de wang heen en weer beweegt.

U ontvangt het DNA-testpakket van ons in een neutrale witte enveloppe, van de buitenkant kan men niet zien wat erin zit en er staat geen afzender op. Uw privacy is dus te allen tijde gewaarborgd. Deze DNA-test bevat speciale steriele wattenstaafjes, waarmee u zelf eenvoudig en pijnloos wangslijmvlies kunt afnemen bij u en het kind of gelijk bij meerdere kinderen. U ontvangt tevens een uitgebreide gebruiksaanwijzing met daarin duidelijk beschreven stappen. We hebben het heel eenvoudig gemaakt.

Na afname van het DNA stuurt u de wattenstaafjes in de bijgeleverde, voorgeadresseerde enveloppe naar het laboratorium. U ontvangt de uitslag 4 werkdagen nadat het laboratorium de DNA-monsters heeft ontvangen. Snel, eenvoudig en zeer betrouwbaar!

Rechtsgeldige vaderschapstest

Bij de rechtsgeldige vaderschapstest moet het DNA-materiaal worden afgenomen door een onafhankelijke derde persoon, in principe een huisarts of verpleegkundige. Deze onafhankelijke persoon moet bij de afname een specifieke procedure volgen, zodat de rechter of overheidsinstantie er in de (juridische) procedure van kan uitgaan dat de DNA-monsters werkelijk afkomstig zijn van de juiste personen én de monsters niet zijn gemanipuleerd. De huisarts controleert de identiteit van de geteste personen en verzegelt na afname het retour pakket.

Ook de rechtsgeldige test wordt in een neutrale enveloppe verstuurd zodat de privacy is gewaarborgd. De huisarts of eventueel de verpleegkundige ontvangt in het pakket alles om het DNA-materiaal af te nemen. Lees meer over de rechtsgeldige vaderschapstest op het volgende tabblad.

Onze rechtsgeldige vaderschapstest voldoet aan alle eisen die door de wet en instanties worden gesteld. Ook het laboratorium is hiervoor volledig geaccrediteerd. Onze rechtsgeldige DNA-test kunt u dus gebruiken in een rechtszaak over bijvoorbeeld de voogdij of alimentatie. Wij adviseren u altijd wel eerst met uw advocaat of juridisch adviseur te overleggen voordat u overgaat tot het bestellen en uitvoeren van een rechtsgeldige vaderschapstest. Daarnaast adviseren wij u de voorgeschreven procedure nauwkeurig te volgen. Wij raden u af om, bijvoorbeeld vanuit kostenoverwegingen, de uitslag van een gemoedsrusttest in te brengen in een juridische procedure. Deze uitslag zal in de meeste gevallen niet worden geaccepteerd. Ook is het vanwege de speciale vereisten voor afname van DNA-monsters voor een rechtsgeldige test niet mogelijk om de uitslag van een gemoedsrusttest achteraf rechtsgeldig te maken.

Prenatale vaderschapstest

Het is mogelijk om al in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap, zonder enig risico voor de baby, een DNA-vaderschapstest te doen. Dit kan met behulp van de prenatale vaderschapstest

Nauwkeurigheid van vaderschapstesten

De vaderschapstesten, dus zowel de gemoedsrusttest als de rechtsgeldige vaderschapstest, geven minimaal 99,999% zekerheid. De DNA vaderschapstest voor uw gemoedsrust kunt u bestellen in verschillende uitvoeringen: een onderzoek van het DNA op 20 loci of op 25 loci. Loci zijn niks anders dan plaatsen: hoe meer plaatsen op het chromosoom vergeleken worden, hoe nauwkeuriger de uitslag!

Als de geteste man de biologische vader blijkt te zijn, geldt de volgende stelregel:

 • 20 loci - minimaal 99,999% zeker
 • 25 loci - minimaal 99,99999% zeker

Doet de moeder ook mee aan de DNA-test? Dan is de nauwkeurigheid nog groter.

Als blijkt dat de geteste man niet de biologische vader van het geteste kind is, kan het laboratorium dit met 100% zekerheid vaststellen. De geteste man is dan zeker niet de biologische vader van het kind.

DNA-vaderschapstest bestellen?

Vandaag besteld = morgen in huis. Als u de DNA-vaderschapstest op werkdagen voor 17.30 uur bestelt heeft u het testpakket de volgende werkdag in huis. Als u het op vrijdag bestelt heeft u het in principe op zaterdag in huis. Nadat u het DNA-materiaal heeft teruggezonden naar het laboratorium ontvangt u binnen 4 werkdagen de uitslag.

Meer weten over de DNA-vaderschapstesten?

U mag altijd contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft over de verschillende DNA-vaderschapstesten. Als u twijfels heeft over het feit of u wel de biologische vader bent van uw kind, dan is het voor u belangrijk dat u uw vragen en twijfels wegneemt. Wij kunnen u daarbij helpen. Waarom zou u wachten? De twijfel gaat niet vanzelf weg, neem nu contact met ons op.

Een rechtsgeldige vaderschapstest is er niet alleen om u gerust te stellen, maar vooral ook om in te brengen in een juridische procedure. Bijvoorbeeld in een procedure in de familierechtelijke sfeer (echtscheiding, voogdij, omgangs- en bezoekregelingen, alimentatie en erfenissen), een immigratieprocedure (gezinshereniging) of een verhaalprocedure bij een gemeente (stopzetten of terugvorderen van een uitkering).

Het grootste verschil tussen een rechtsgeldige vaderschapstest en een vaderschapstest voor gemoedsrust is de procedure die gevolgd moet worden om de DNA-monsters af te nemen. Om ervoor te zorgen dat de uitslag van een rechtsgeldige vaderschapstest ook echt bruikbaar is in een juridische procedure moet de afname van de DNA-monsters aan strikte voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden waarborgen dat de rechter of een overheidsinstantie er tijdens de (juridische) procedure vanuit kan gaan dat de DNA-monsters daadwerkelijk afkomstig zijn van de juiste personen én de monsters niet zijn gemanipuleerd. Daarnaast moet het laboratorium dat de DNA-test uitvoert geaccrediteerd en gecertificeerd zijn.

Ook als bijvoorbeeld de (ex)partners een onafhankelijke DNA test willen doen is neutraliteit vereist. Het doen van een rechtsgeldige test, afgenomen door een onafhankelijke partij zoals een huisarts, kan een uitkomst zijn in vele gevallen.

Hoe gaat een rechtsgeldige vaderschapstest in zijn werk?

De rechtsgeldige vaderschapstest wordt verstuurd in een neutrale witte enveloppe. In het DNA-testpakket zit alles waarmee een onafhankelijke derde persoon het DNA-materiaal af kan nemen.

Tijdens de afname zijn de hoofdvereisten voor rechtsgeldigheid:

 • De DNA-monsters moeten worden afgenomen door een onafhankelijke derde persoon, bij voorkeur een (huis)arts (in verband met de Eed van Hippocrates) of anders bijvoorbeeld een verpleegkundige.
 • De personen die deelnemen aan de test moeten door de onafhankelijke derde persoon worden geïdentificeerd op basis van een geldig(e) paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
 • Als het kind (nog) geen paspoort of identiteitskaart heeft is een identificatie aan de hand van de geboorteakte sterk aangeraden. In dit geval moet dan ook een duidelijke foto worden genomen van het moment van afname van het DNA bij het kind, waarop het gezicht van het kind én van de afnemer van het DNA-monster herkenbaar in beeld moeten zijn.
 • Bij personen zonder (geldig) identiteitsbewijs, of bijvoorbeeld slechts een W-document, wordt aangeraden om een kopie van een (verlopen of buitenlands) identiteitsbewijs mee te sturen. Daarnaast is ook in dit geval een duidelijke foto van het moment van afname, waarop het gezicht van de deelnemer aan de test én van de afnemer van het DNA-monster herkenbaar in beeld moeten zijn, noodzakelijk.
 • De afgenomen DNA-monsters moeten ook door de derde onafhankelijke persoon worden verpakt en verzegeld, met behulp van het materiaal dat hiervoor in het testpakket wordt bijgeleverd. Deze voorwaarde is erg belangrijk: het laboratorium moet, voordat zij de DNA-test uitvoeren, kunnen nagaan dat de DNA-monsters niet zijn gemanipuleerd.

Vervolgens worden de verzegelde DNA-monsters door de huisarts aangetekend in de bijgeleverde, voorgeadresseerde enveloppe naar het laboratorium gestuurd. Als u aan alle procedurevereisten heeft voldaan ontvangt u de uitslag 4 werkdagen nadat het laboratorium de DNA-monsters heeft ontvangen.

Vereisten aan het laboratorium

Om de uitslag van een rechtsgeldige vaderschapstest in te kunnen brengen in een juridische procedure moet u de DNA-monsters laten testen door een geaccrediteerd en gecertificeerd laboratorium. De eisen hieromtrent zijn vastgelegd in het Besluit DNA-onderzoek vaderschap (Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning; Stb. 270).

De rechtsgeldige vaderschapstest van DNA-test.nl wordt uitgevoerd door het DNA Diagnostics Center (DDC). DDC is wereldwijd het grootste, meest gerenommeerde en meest toonaangevende bedrijf voor het uitvoeren van DNA-testen.

Het besluit DNA-onderzoek vaderschap stelt in artikel 1 lid 6b als eis aan een buitenlands laboratorium dat het is geaccrediteerd

“… door een met de Raad voor Accreditatie vergelijkbare instantie of door een bevoegde autoriteit is geaccrediteerd aan de hand van de criteria genoemd in de NEN-EN ISO/IEC 17025 of de NEN-EN ISO/IEC 15189 en de aanbevelingen van de Paternity Testing Commission van de International Society of Forensic Genetics (FSI 2007).”

Het DDC is ISO 17025-gecertificeerd en werkt volgens de FSI 2007-aanbevelingen. Als commercieel laboratorium mag het DDC het bijbehorende IFSG-lidmaatschap niet gebruiken of ermee adverteren. Dat is de reden dat het ook niet op de website van het DDC te vinden is. De Chief Science Officer van het DDC, dr. Michael Baird, is uiteraard wel lid van de ISFG.

Het DDC is door het het Ministry of Justice van het Verenigd Koninkrijk geaccrediteerd (zie https://www.gov.uk/get-dna-test). Daarmee voldoet het DDC aan de wettelijke vereisten voor het uitvoeren van rechtsgeldige DNA-testen.

Bruikbaarheid rechtsgeldige vaderschapstest in een juridische procedure

Als u de voorschriften voor het afnemen van een rechtsgeldige DNA-test strikt volgt, is de uitslag in principe bruikbaar in iedere juridische procedure.

Ondanks het voorgaande kan DNA-test.nl niet in alle gevallen garanderen dat de testresultaten die u van ons ontvangt door een rechter of overheidsinstantie als bewijs worden geaccepteerd. Dat is, net als bij al het bewijs, uiteindelijk altijd aan de rechter of instantie zelf. Ook kan de rechter of overheidsinstantie tot aanvullend onderzoek besluiten.

In de hiernavolgende zaken is onze procedure gevolgd en zijn onze testresultaten door de gerechtelijke instanties gebruikt:

Overlegt u, voordat u de test bestelt, altijd eerst met uw advocaat of juridisch adviseur.

Bruikbaarheid van een gemoedsrusttest in een juridische procedure

Ons zijn verschillende voorbeelden bekend van juridische procedures waarin partijen hebben geprobeerd om, vanuit kostenoogpunt, de uitslag van een gemoedsrusttest van dna-test.nl in te brengen in de juridische procedure. Voor zover wij kunnen nagaan hebben rechtbanken de uitslag van een gemoedsrusttest echter nooit geaccepteerd, vanwege het feit dat niet aan de hiervoor genoemde vereisten is voldaan. Het laboratorium waarschuwt hier ook altijd voor.

Als u dus meer zekerheid wilt dat de uitslag uw dna-test wordt geaccepteerd kiest u dan altijd voor de rechtsgeldige vaderschapstest. Zorg er daarnaast voor dat de voorschriften strikt worden nageleefd.

Opdrachtgevers

DNA-test.nl voert rechtsgeldige vaderschapstesten uit voor verschillende (juridische) instanties, zoals gemeenten, COA’s (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg en de Kinderbescherming; en tevens voor verschillende advocatenkantoren.

Het merendeel van de rechtsgeldige DNA-vaderschapstesten leveren wij echter aan particulieren, bijvoorbeeld aan (ex)partners die graag willen dat een onafhankelijk persoon de test afneemt en waarbij niet ‘gerommeld’ kan worden; of in situaties waarbij de particulier een rechtsgeldig document nodig heeft binnen een bepaalde procedure.

Neemt u als u vragen heeft gerust contact met ons op.

Wat is een vaderschapstest?

Bij een vaderschapstest kan worden vastgesteld of iemand de echte (biologische) vader is van een kind. Bij deze test wordt het DNA-materiaal van de vermoedelijke vader en het DNA-materiaal van het kind geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Met de uitslag van de test wordt het vaderschap aangetoond of uitgesloten.

Hoe werkt een vaderschapstest?

Bij een vaderschapstest wordt een analyse uitgevoerd van het DNA van de vermoedelijke vader (de verwekker) en het kind. Het DNA van een kind is namelijk voor de ene helft afkomstig van de eicel van de moeder en voor de andere helft van de zaadcel van de vader. Het erfelijk materiaal is opgebouwd uit 23 paren chromosomen, die zijn opgebouwd uit in elkaar gedraaide DNA-ketens, die weer bestaan uit talloze stukjes (de nucleotiden). De volgorde van deze nucleotiden (A, T, C en G) bepaalt de erfelijke eigenschappen van een individu. Door een aantal (20, 25 of meer) van de reeksen nucleotiden van het kind te vergelijken met die van de vader kan verwantschap worden aangetoond of uitgesloten.

Is het bij een vaderschapstest voor de moeder ook noodzakelijk om DNA-materiaal af te staan?

Nee, dat is bij een vaderschapstest niet noodzakelijk. Voor andere DNA-tests kan het geadviseerd of zelfs noodzakelijk zijn dat de moeder ook DNA-materiaal afstaat. Het DNA van de moeder levert namelijk vaak nuttige informatie en kan het testen vergemakkelijken. Wanneer het meetesten van de moeder gewenst of noodzakelijk is, wordt dit op onze productpagina’s aangegeven.

Wordt een vaderschapstest betrouwbaarder als de moeder ook DNA-materiaal afstaat?

Ook zonder dat de moeder haar DNA afstaat zijn de testresultaten van een vaderschapstest uiterst betrouwbaar. Als uit de uitslag van de vaderschapstest blijkt dat de geteste man niet de biologische vader is, is de betrouwbaarheid 100%. Als uit de uitslag blijkt dat de geteste man wel de biologische vader is, is de zekerheid bij DDC minstens 99,999%, maar vaak ook nog hoger. De betrouwbaarheid van de DNA-test wordt wel nog groter als ook de moeder meedoet aan de test en haar genetisch materiaal ook getest kan worden.

Hoe betrouwbaar is de vaderschapstest?

Bij de DNA vaderschapstest wordt door een gerenommeerd en gespecialiseerd laboratorium (DNA Diagnostics Center, DDC) een wetenschappelijke test uitgevoerd en bepaald of iemand de biologische vader (de verwekker) van het geteste kind is of niet. De resultaten zijn overduidelijk en niet aan twijfel onderhevig.

Onze standaard vaderschapstest (€ 189,-), waarbij het DNA op 20 loci wordt onderzocht biedt een minimale nauwkeurigheid van 99,999% in het geval de test positief is (een biologische verwantschap aantoont). Wordt het DNA op 25 loci onderzocht (€ 268,-) wordt de test nauwkeuriger en biedt hij een minimale nauwkeurigheid van 99,9999%.

Als ook de moeder DNA-materiaal afstaat zal de betrouwbaarheid van de vaderschapstest verder toenemen tot meer dan 99,99999%. In het geval van een negatief resultaat en er dus geen sprake is van biologisch verwantschap, bieden alle testen 100% nauwkeurigheid.

Kan ik tijdens de zwangerschap een vaderschapstest laten doen?

Ja, het is mogelijk om al tijdens de zwangerschap een zogenoemde prenatale vaderschapstest te laten uitvoeren. Met de niet-invasieve prenatale vaderschapstest loopt de foetus daarbij geen enkel risico. Voor deze test wordt namelijk bloed van de moeder afgenomen. Uit het bloed van de moeder wordt vervolgens het DNA van de ongeboren baby gehaald om de prenatale vaderschapstest op uit te voeren. Van de vader wordt wangslijm afgenomen.

Een prenatale vaderschapstest kan al zonder risico’s vanaf de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie (dit is de wijze waarop verloskundigen, gynaecologen en huisartsen het aantal weken zwangerschap berekenen).

Bestaat er een vaderschapstest zonder dat de vader aan de test mee hoeft te doen?

Ja, daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Als de vermeende vader niet beschikbaar is of niet mee wil werken aan een vaderschapstest, of als de kinderen de vermeende vader niet in de DNA-test willen betrekken, kunnen de kinderen een broer-zus DNA-test doen om het vaderschap vast te stellen of uit te sluiten. Dit wordt ook wel een indirecte vaderschapstest genoemd. Met deze test wordt bepaald of de geteste individuen volle- of halfbroers en -zussen zijn. De moeder of moeders van de geteste kinderen worden, als zij beschikbaar zijn, ook gevraagd om een DNA-monster in te dienen.

Als de grootouders van vaderskant kunnen en willen meewerken, kan er ook een grootouders DNA-test worden uitgevoerd. Daarnaast is er de mogelijkheid van de oom-tante DNA-test en de Y-Chromosoom vergelijkingstest.

Wat is het verschil tussen een gemoedsrusttest en een rechtsgeldige vaderschapstest?

Beide testen zijn even betrouwbaar. Het enige verschil zit hem in de wijze waarop het DNA-materiaal wordt afgenomen.

Kan de uitslag van een gemoedsrusttest ook worden ingebracht in een juridische procedure?

Nee, voor zover wij kunnen nagaan hebben rechtbanken de uitslag van een gemoedsrusttest nooit geaccepteerd. Bij gemoedsrusttesten wordt namelijk niet voldaan aan de vereisten die worden gesteld aan rechtsgeldige testen. Deze vereisten zien voornamelijk van toepassing op de afname van de DNA-monsters.

Vaderschapstest

Vaderschapstest door middel van het DNA van vader en kind. Zowel rechtsgeldige als gemoedsrust testen. U kunt eenvoudig thuis een vaderschapstest afnemen.

€ 189,00

Samenstellen

?

Rechtsgeldige DNA testen en gemoedsrust DNA testen zijn even betrouwbaar, maar bij een rechtsgeldige DNA test zijn er striktere regels voor het afnemen van de DNA monsters. Een rechtsgeldige DNA test kun u gebruiken als u bijvoorbeeld in een juridische procedure verwikkeld bent. Bespreek dit wel altijd eerst met uw advocaat of juridisch adviseur. Doet u de DNA test om voor uzelf of uw gezin uitsluitsel te krijgen? Dan volstaat de gemoedsrust DNA test. Lees meer.

?

De nauwkeurigheid is uitgedrukt in het aantal loci dat wordt onderzocht. De DNA test is nauwkeuriger naarmate er meer loci worden onderzocht.

 • 20 loci - 99,999% zekerheid
 • 25 loci - 99,9999% zekerheid
Wijst de test uit dat u géén familie bent dan heeft u 100% zekerheid. Wijst de test uit dat u wél familie bent, dan krijgt u tenminste 99,99% zekerheid. Lees meer.

?

Bij de standaardtest worden de vermeende vader en één kind getest. U kunt ook kiezen voor de optie vader, kind en moeder. Of u kunt meerdere kinderen en/of meerdere mogelijke vaders laten testen - kies dan voor één van de andere opties.

?

Bij de standaardtest worden de vermeende vader en één kind getest. U kunt ook kiezen voor de optie vader, kind en moeder. Of u kunt meerdere kinderen en/of meerdere mogelijke vaders laten testen - kies dan voor één van de andere opties.

* Verplichte velden

Totaalprijs
€ 189,00

Resultaat: 4 werkdagen na terugontvangst monster

 • Snelle levering

  Vandaag besteld, morgen in huis

 • Hoogste betrouwbaarheid

  Standaard 20 Loci test zonder meerprijs

 • Gecertificeerd DNA-test bedrijf

  Erkend volgens de ISO 17025 normen

Heeft u vragen?

Wij staan graag voor u klaar met alle informatie over de DNA test die u maar wenst

Neem contact op

A. Brons medisch adviseur

A. Brons

Medisch adviseur

 • Bij een vaderschapstest wordt het DNA van de vermeende vader vergeleken met het DNA van het kind. Een vaderschapstest geeft u dus uitsluitsel op die ene belangrijke vraag: ben ik de vader? Of: is hij wel de vader?

  Onze vaderschapstesten geven u al binnen enkele dagen minimaal 99,999% zekerheid en zijn gemakkelijk en pijnloos af te nemen met behulp van wattestaafjes. DDC analyseert het DNA van vader en kind(je) op minimaal 20 plaatsen (loci), waardoor het resultaat minimaal 500 keer nauwkeuriger is dan bij de concurrentie, waar op minder loci wordt getest. Laat u het DNA (tegen een meerprijs) analyseren op 25 loci, dan is de minimale nauwkeurigheid zelfs 99,9999%. Als ook de moeder meedoet aan de DNA-test is de nauwkeurigheid nog groter.

  Gemoedsrusttest of rechtsgeldige vaderschapstest

  Bij al onze vaderschapstesten kunt u kiezen voor een gemoedsrusttest of een rechtsgeldige vaderschapstest. De test voor uw gemoedsrust is er om u gerust te stellen. De rechtsgeldige test stelt u ook gerust, maar kunt u tevens gebruiken in een juridische procedure. Denkt u daarbij aan procedures in de familierechtelijke sfeer (echtscheiding, voogdij, alimentatie en erfenissen), immigratieprocedures (gezinshereniging) en verhaalprocedures bij een gemeente (stopzetten of terugvorderen van een uitkering). De vaderschapstest voor gemoedsrust kunt u in principe niet gebruiken in een juridische procedure.

  Beide testen zijn even betrouwbaar. Het enige verschil zit hem in de wijze waarop het DNA-materiaal wordt afgenomen.

  Gemoedsrusttest om zelf thuis te doen

  Bij de gemoedsrusttest neemt u zelf (thuis) het DNA-materiaal af met behulp van wattestaafjes die u door de binnenkant van de wang heen en weer beweegt.

  U ontvangt het DNA-testpakket van ons in een neutrale witte enveloppe, van de buitenkant kan men niet zien wat erin zit en er staat geen afzender op. Uw privacy is dus te allen tijde gewaarborgd. Deze DNA-test bevat speciale steriele wattenstaafjes, waarmee u zelf eenvoudig en pijnloos wangslijmvlies kunt afnemen bij u en het kind of gelijk bij meerdere kinderen. U ontvangt tevens een uitgebreide gebruiksaanwijzing met daarin duidelijk beschreven stappen. We hebben het heel eenvoudig gemaakt.

  Na afname van het DNA stuurt u de wattenstaafjes in de bijgeleverde, voorgeadresseerde enveloppe naar het laboratorium. U ontvangt de uitslag 4 werkdagen nadat het laboratorium de DNA-monsters heeft ontvangen. Snel, eenvoudig en zeer betrouwbaar!

  Rechtsgeldige vaderschapstest

  Bij de rechtsgeldige vaderschapstest moet het DNA-materiaal worden afgenomen door een onafhankelijke derde persoon, in principe een huisarts of verpleegkundige. Deze onafhankelijke persoon moet bij de afname een specifieke procedure volgen, zodat de rechter of overheidsinstantie er in de (juridische) procedure van kan uitgaan dat de DNA-monsters werkelijk afkomstig zijn van de juiste personen én de monsters niet zijn gemanipuleerd. De huisarts controleert de identiteit van de geteste personen en verzegelt na afname het retour pakket.

  Ook de rechtsgeldige test wordt in een neutrale enveloppe verstuurd zodat de privacy is gewaarborgd. De huisarts of eventueel de verpleegkundige ontvangt in het pakket alles om het DNA-materiaal af te nemen. Lees meer over de rechtsgeldige vaderschapstest op het volgende tabblad.

  Onze rechtsgeldige vaderschapstest voldoet aan alle eisen die door de wet en instanties worden gesteld. Ook het laboratorium is hiervoor volledig geaccrediteerd. Onze rechtsgeldige DNA-test kunt u dus gebruiken in een rechtszaak over bijvoorbeeld de voogdij of alimentatie. Wij adviseren u altijd wel eerst met uw advocaat of juridisch adviseur te overleggen voordat u overgaat tot het bestellen en uitvoeren van een rechtsgeldige vaderschapstest. Daarnaast adviseren wij u de voorgeschreven procedure nauwkeurig te volgen. Wij raden u af om, bijvoorbeeld vanuit kostenoverwegingen, de uitslag van een gemoedsrusttest in te brengen in een juridische procedure. Deze uitslag zal in de meeste gevallen niet worden geaccepteerd. Ook is het vanwege de speciale vereisten voor afname van DNA-monsters voor een rechtsgeldige test niet mogelijk om de uitslag van een gemoedsrusttest achteraf rechtsgeldig te maken.

  Prenatale vaderschapstest

  Het is mogelijk om al in een zeer vroeg stadium van de zwangerschap, zonder enig risico voor de baby, een DNA-vaderschapstest te doen. Dit kan met behulp van de prenatale vaderschapstest

  Nauwkeurigheid van vaderschapstesten

  De vaderschapstesten, dus zowel de gemoedsrusttest als de rechtsgeldige vaderschapstest, geven minimaal 99,999% zekerheid. De DNA vaderschapstest voor uw gemoedsrust kunt u bestellen in verschillende uitvoeringen: een onderzoek van het DNA op 20 loci of op 25 loci. Loci zijn niks anders dan plaatsen: hoe meer plaatsen op het chromosoom vergeleken worden, hoe nauwkeuriger de uitslag!

  Als de geteste man de biologische vader blijkt te zijn, geldt de volgende stelregel:

  • 20 loci - minimaal 99,999% zeker
  • 25 loci - minimaal 99,99999% zeker

  Doet de moeder ook mee aan de DNA-test? Dan is de nauwkeurigheid nog groter.

  Als blijkt dat de geteste man niet de biologische vader van het geteste kind is, kan het laboratorium dit met 100% zekerheid vaststellen. De geteste man is dan zeker niet de biologische vader van het kind.

  DNA-vaderschapstest bestellen?

  Vandaag besteld = morgen in huis. Als u de DNA-vaderschapstest op werkdagen voor 17.30 uur bestelt heeft u het testpakket de volgende werkdag in huis. Als u het op vrijdag bestelt heeft u het in principe op zaterdag in huis. Nadat u het DNA-materiaal heeft teruggezonden naar het laboratorium ontvangt u binnen 4 werkdagen de uitslag.

  Meer weten over de DNA-vaderschapstesten?

  U mag altijd contact met ons opnemen wanneer u vragen heeft over de verschillende DNA-vaderschapstesten. Als u twijfels heeft over het feit of u wel de biologische vader bent van uw kind, dan is het voor u belangrijk dat u uw vragen en twijfels wegneemt. Wij kunnen u daarbij helpen. Waarom zou u wachten? De twijfel gaat niet vanzelf weg, neem nu contact met ons op.

 • Een rechtsgeldige vaderschapstest is er niet alleen om u gerust te stellen, maar vooral ook om in te brengen in een juridische procedure. Bijvoorbeeld in een procedure in de familierechtelijke sfeer (echtscheiding, voogdij, omgangs- en bezoekregelingen, alimentatie en erfenissen), een immigratieprocedure (gezinshereniging) of een verhaalprocedure bij een gemeente (stopzetten of terugvorderen van een uitkering).

  Het grootste verschil tussen een rechtsgeldige vaderschapstest en een vaderschapstest voor gemoedsrust is de procedure die gevolgd moet worden om de DNA-monsters af te nemen. Om ervoor te zorgen dat de uitslag van een rechtsgeldige vaderschapstest ook echt bruikbaar is in een juridische procedure moet de afname van de DNA-monsters aan strikte voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden waarborgen dat de rechter of een overheidsinstantie er tijdens de (juridische) procedure vanuit kan gaan dat de DNA-monsters daadwerkelijk afkomstig zijn van de juiste personen én de monsters niet zijn gemanipuleerd. Daarnaast moet het laboratorium dat de DNA-test uitvoert geaccrediteerd en gecertificeerd zijn.

  Ook als bijvoorbeeld de (ex)partners een onafhankelijke DNA test willen doen is neutraliteit vereist. Het doen van een rechtsgeldige test, afgenomen door een onafhankelijke partij zoals een huisarts, kan een uitkomst zijn in vele gevallen.

  Hoe gaat een rechtsgeldige vaderschapstest in zijn werk?

  De rechtsgeldige vaderschapstest wordt verstuurd in een neutrale witte enveloppe. In het DNA-testpakket zit alles waarmee een onafhankelijke derde persoon het DNA-materiaal af kan nemen.

  Tijdens de afname zijn de hoofdvereisten voor rechtsgeldigheid:

  • De DNA-monsters moeten worden afgenomen door een onafhankelijke derde persoon, bij voorkeur een (huis)arts (in verband met de Eed van Hippocrates) of anders bijvoorbeeld een verpleegkundige.
  • De personen die deelnemen aan de test moeten door de onafhankelijke derde persoon worden geïdentificeerd op basis van een geldig(e) paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument.
  • Als het kind (nog) geen paspoort of identiteitskaart heeft is een identificatie aan de hand van de geboorteakte sterk aangeraden. In dit geval moet dan ook een duidelijke foto worden genomen van het moment van afname van het DNA bij het kind, waarop het gezicht van het kind én van de afnemer van het DNA-monster herkenbaar in beeld moeten zijn.
  • Bij personen zonder (geldig) identiteitsbewijs, of bijvoorbeeld slechts een W-document, wordt aangeraden om een kopie van een (verlopen of buitenlands) identiteitsbewijs mee te sturen. Daarnaast is ook in dit geval een duidelijke foto van het moment van afname, waarop het gezicht van de deelnemer aan de test én van de afnemer van het DNA-monster herkenbaar in beeld moeten zijn, noodzakelijk.
  • De afgenomen DNA-monsters moeten ook door de derde onafhankelijke persoon worden verpakt en verzegeld, met behulp van het materiaal dat hiervoor in het testpakket wordt bijgeleverd. Deze voorwaarde is erg belangrijk: het laboratorium moet, voordat zij de DNA-test uitvoeren, kunnen nagaan dat de DNA-monsters niet zijn gemanipuleerd.

  Vervolgens worden de verzegelde DNA-monsters door de huisarts aangetekend in de bijgeleverde, voorgeadresseerde enveloppe naar het laboratorium gestuurd. Als u aan alle procedurevereisten heeft voldaan ontvangt u de uitslag 4 werkdagen nadat het laboratorium de DNA-monsters heeft ontvangen.

  Vereisten aan het laboratorium

  Om de uitslag van een rechtsgeldige vaderschapstest in te kunnen brengen in een juridische procedure moet u de DNA-monsters laten testen door een geaccrediteerd en gecertificeerd laboratorium. De eisen hieromtrent zijn vastgelegd in het Besluit DNA-onderzoek vaderschap (Wet van 27 juni 2008 tot wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter invoering van een verklaring van verbondenheid en tot aanpassing van de regeling van de verkrijging van het Nederlanderschap na erkenning; Stb. 270).

  De rechtsgeldige vaderschapstest van DNA-test.nl wordt uitgevoerd door het DNA Diagnostics Center (DDC). DDC is wereldwijd het grootste, meest gerenommeerde en meest toonaangevende bedrijf voor het uitvoeren van DNA-testen.

  Het besluit DNA-onderzoek vaderschap stelt in artikel 1 lid 6b als eis aan een buitenlands laboratorium dat het is geaccrediteerd

  “… door een met de Raad voor Accreditatie vergelijkbare instantie of door een bevoegde autoriteit is geaccrediteerd aan de hand van de criteria genoemd in de NEN-EN ISO/IEC 17025 of de NEN-EN ISO/IEC 15189 en de aanbevelingen van de Paternity Testing Commission van de International Society of Forensic Genetics (FSI 2007).”

  Het DDC is ISO 17025-gecertificeerd en werkt volgens de FSI 2007-aanbevelingen. Als commercieel laboratorium mag het DDC het bijbehorende IFSG-lidmaatschap niet gebruiken of ermee adverteren. Dat is de reden dat het ook niet op de website van het DDC te vinden is. De Chief Science Officer van het DDC, dr. Michael Baird, is uiteraard wel lid van de ISFG.

  Het DDC is door het het Ministry of Justice van het Verenigd Koninkrijk geaccrediteerd (zie https://www.gov.uk/get-dna-test). Daarmee voldoet het DDC aan de wettelijke vereisten voor het uitvoeren van rechtsgeldige DNA-testen.

  Bruikbaarheid rechtsgeldige vaderschapstest in een juridische procedure

  Als u de voorschriften voor het afnemen van een rechtsgeldige DNA-test strikt volgt, is de uitslag in principe bruikbaar in iedere juridische procedure.

  Ondanks het voorgaande kan DNA-test.nl niet in alle gevallen garanderen dat de testresultaten die u van ons ontvangt door een rechter of overheidsinstantie als bewijs worden geaccepteerd. Dat is, net als bij al het bewijs, uiteindelijk altijd aan de rechter of instantie zelf. Ook kan de rechter of overheidsinstantie tot aanvullend onderzoek besluiten.

  In de hiernavolgende zaken is onze procedure gevolgd en zijn onze testresultaten door de gerechtelijke instanties gebruikt:

  Overlegt u, voordat u de test bestelt, altijd eerst met uw advocaat of juridisch adviseur.

  Bruikbaarheid van een gemoedsrusttest in een juridische procedure

  Ons zijn verschillende voorbeelden bekend van juridische procedures waarin partijen hebben geprobeerd om, vanuit kostenoogpunt, de uitslag van een gemoedsrusttest van dna-test.nl in te brengen in de juridische procedure. Voor zover wij kunnen nagaan hebben rechtbanken de uitslag van een gemoedsrusttest echter nooit geaccepteerd, vanwege het feit dat niet aan de hiervoor genoemde vereisten is voldaan. Het laboratorium waarschuwt hier ook altijd voor.

  Als u dus meer zekerheid wilt dat de uitslag uw dna-test wordt geaccepteerd kiest u dan altijd voor de rechtsgeldige vaderschapstest. Zorg er daarnaast voor dat de voorschriften strikt worden nageleefd.

  Opdrachtgevers

  DNA-test.nl voert rechtsgeldige vaderschapstesten uit voor verschillende (juridische) instanties, zoals gemeenten, COA’s (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), Vluchtelingenwerk, Jeugdzorg en de Kinderbescherming; en tevens voor verschillende advocatenkantoren.

  Het merendeel van de rechtsgeldige DNA-vaderschapstesten leveren wij echter aan particulieren, bijvoorbeeld aan (ex)partners die graag willen dat een onafhankelijk persoon de test afneemt en waarbij niet ‘gerommeld’ kan worden; of in situaties waarbij de particulier een rechtsgeldig document nodig heeft binnen een bepaalde procedure.

  Neemt u als u vragen heeft gerust contact met ons op.

 • Wat is een vaderschapstest?

  Bij een vaderschapstest kan worden vastgesteld of iemand de echte (biologische) vader is van een kind. Bij deze test wordt het DNA-materiaal van de vermoedelijke vader en het DNA-materiaal van het kind geanalyseerd en met elkaar vergeleken. Met de uitslag van de test wordt het vaderschap aangetoond of uitgesloten.

  Hoe werkt een vaderschapstest?

  Bij een vaderschapstest wordt een analyse uitgevoerd van het DNA van de vermoedelijke vader (de verwekker) en het kind. Het DNA van een kind is namelijk voor de ene helft afkomstig van de eicel van de moeder en voor de andere helft van de zaadcel van de vader. Het erfelijk materiaal is opgebouwd uit 23 paren chromosomen, die zijn opgebouwd uit in elkaar gedraaide DNA-ketens, die weer bestaan uit talloze stukjes (de nucleotiden). De volgorde van deze nucleotiden (A, T, C en G) bepaalt de erfelijke eigenschappen van een individu. Door een aantal (20, 25 of meer) van de reeksen nucleotiden van het kind te vergelijken met die van de vader kan verwantschap worden aangetoond of uitgesloten.

  Is het bij een vaderschapstest voor de moeder ook noodzakelijk om DNA-materiaal af te staan?

  Nee, dat is bij een vaderschapstest niet noodzakelijk. Voor andere DNA-tests kan het geadviseerd of zelfs noodzakelijk zijn dat de moeder ook DNA-materiaal afstaat. Het DNA van de moeder levert namelijk vaak nuttige informatie en kan het testen vergemakkelijken. Wanneer het meetesten van de moeder gewenst of noodzakelijk is, wordt dit op onze productpagina’s aangegeven.

  Wordt een vaderschapstest betrouwbaarder als de moeder ook DNA-materiaal afstaat?

  Ook zonder dat de moeder haar DNA afstaat zijn de testresultaten van een vaderschapstest uiterst betrouwbaar. Als uit de uitslag van de vaderschapstest blijkt dat de geteste man niet de biologische vader is, is de betrouwbaarheid 100%. Als uit de uitslag blijkt dat de geteste man wel de biologische vader is, is de zekerheid bij DDC minstens 99,999%, maar vaak ook nog hoger. De betrouwbaarheid van de DNA-test wordt wel nog groter als ook de moeder meedoet aan de test en haar genetisch materiaal ook getest kan worden.

  Hoe betrouwbaar is de vaderschapstest?

  Bij de DNA vaderschapstest wordt door een gerenommeerd en gespecialiseerd laboratorium (DNA Diagnostics Center, DDC) een wetenschappelijke test uitgevoerd en bepaald of iemand de biologische vader (de verwekker) van het geteste kind is of niet. De resultaten zijn overduidelijk en niet aan twijfel onderhevig.

  Onze standaard vaderschapstest (€ 189,-), waarbij het DNA op 20 loci wordt onderzocht biedt een minimale nauwkeurigheid van 99,999% in het geval de test positief is (een biologische verwantschap aantoont). Wordt het DNA op 25 loci onderzocht (€ 268,-) wordt de test nauwkeuriger en biedt hij een minimale nauwkeurigheid van 99,9999%.

  Als ook de moeder DNA-materiaal afstaat zal de betrouwbaarheid van de vaderschapstest verder toenemen tot meer dan 99,99999%. In het geval van een negatief resultaat en er dus geen sprake is van biologisch verwantschap, bieden alle testen 100% nauwkeurigheid.

  Kan ik tijdens de zwangerschap een vaderschapstest laten doen?

  Ja, het is mogelijk om al tijdens de zwangerschap een zogenoemde prenatale vaderschapstest te laten uitvoeren. Met de niet-invasieve prenatale vaderschapstest loopt de foetus daarbij geen enkel risico. Voor deze test wordt namelijk bloed van de moeder afgenomen. Uit het bloed van de moeder wordt vervolgens het DNA van de ongeboren baby gehaald om de prenatale vaderschapstest op uit te voeren. Van de vader wordt wangslijm afgenomen.

  Een prenatale vaderschapstest kan al zonder risico’s vanaf de 9e week van de zwangerschap worden uitgevoerd. Hierbij wordt gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie (dit is de wijze waarop verloskundigen, gynaecologen en huisartsen het aantal weken zwangerschap berekenen).

  Bestaat er een vaderschapstest zonder dat de vader aan de test mee hoeft te doen?

  Ja, daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Als de vermeende vader niet beschikbaar is of niet mee wil werken aan een vaderschapstest, of als de kinderen de vermeende vader niet in de DNA-test willen betrekken, kunnen de kinderen een broer-zus DNA-test doen om het vaderschap vast te stellen of uit te sluiten. Dit wordt ook wel een indirecte vaderschapstest genoemd. Met deze test wordt bepaald of de geteste individuen volle- of halfbroers en -zussen zijn. De moeder of moeders van de geteste kinderen worden, als zij beschikbaar zijn, ook gevraagd om een DNA-monster in te dienen.

  Als de grootouders van vaderskant kunnen en willen meewerken, kan er ook een grootouders DNA-test worden uitgevoerd. Daarnaast is er de mogelijkheid van de oom-tante DNA-test en de Y-Chromosoom vergelijkingstest.

  Wat is het verschil tussen een gemoedsrusttest en een rechtsgeldige vaderschapstest?

  Beide testen zijn even betrouwbaar. Het enige verschil zit hem in de wijze waarop het DNA-materiaal wordt afgenomen.

  Kan de uitslag van een gemoedsrusttest ook worden ingebracht in een juridische procedure?

  Nee, voor zover wij kunnen nagaan hebben rechtbanken de uitslag van een gemoedsrusttest nooit geaccepteerd. Bij gemoedsrusttesten wordt namelijk niet voldaan aan de vereisten die worden gesteld aan rechtsgeldige testen. Deze vereisten zien voornamelijk van toepassing op de afname van de DNA-monsters.