Veelgestelde vragen over onze DNA-testen

ProcedurePraktischBetrouwbaarheidRechtsgeldigheid
Privacy Anonimiteit Toestemming
Hoe gaan jullie om met vertrouwelijke informatie?
Wij waarborgen de privacy van onze websitebezoekers en opdrachtgevers. Alle informatie die u ons verstrekt wordt vertrouwelijk, zorgvuldig en volgens een strikt protocol behandeld. Wij verstrekken uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden en gebruiken ze alléén voor het doel waarvoor u ze aan ons hebt verstrekt. Wij handelen daarbij altijd in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wilt u meer weten over hoe wij met uw privacy omgaan? Leest u dan onze privacy- & cookieverklaring.
Wat gebeurt er met mijn DNA-monsters wanneer de test is afgerond?

Op grond van wettelijke voorschriften en normen van accreditatie-instellingen bewaart het laboratorium monsters voor gemoedsrusttesten 6-8 weken. Monsters voor rechtsgeldige testen bewaart het laboratorium 6 maanden. Na deze verplichte retentietijd worden uw DNA-monsters vernietigd.

Wat gebeurt er met mijn data (de uitslag) wanneer de test is afgerond?

Het laboratorium beschikt over een beveiligde documentenopslag. De testuitslagen zijn daarbij geanonimiseerd en gerangschikt op volgnummer. De uitslagen worden ook digitaal bewaard. Rechtsgeldige testen worden minimaal vijf jaar bewaard. Na deze verplichte bewaartermijn worden de testuitslagen professioneel vernietigd, in overeenstemming met wet- en regelgeving en industriestandaarden. Het certificaat van vernietiging wordt bijgehouden in het bestand van het laboratorium en kan niet worden opgevraagd.

Wij ontvangen de testuitslagen van het laboratorium. Wij communiceren vervolgens met u over de uitslag op de manier die u zelf heeft aangegeven (per post, e-mail of telefoon). Wij bewaren de uitslagen niet langer dan strikt nodig is. U leest hier meer over in onze privacyverklaring.

Kan ik ook anoniem een test laten doen?

Ja, dit is mogelijk. Wij bieden verschillende mogelijkheden om uw test anoniem te laten verlopen. In het begin van de procedure hebben wij uw gegevens in principe wel nodig voor de levering, facturering en betaling, maar in het vervolgproces kunnen wij alleen gebruik maken van nummers en codes. U kunt uw test en de resultaten ook op een ander adres laten bezorgen of komen afhalen. Zowel het testpakket als de resultaten verzenden wij in een discrete, blanco enveloppe zonder afzender erop. Deze enveloppe past overigens door de brievenbus.

Stelt u, ondanks al onze waarborgen omtrent privacy en vertrouwelijkheid, prijs op volledige anonimiteit? Bij gemoedsrusttesten is met enige inventiviteit vrijwel volledige anonimiteit mogelijk. Wij kunnen met u communiceren via een door u gekozen, eventueel speciaal voor dit doeleinde aangemaakt e-mailadres. De test en resultaten kunnen op een ander adres worden bezorgd en uw betaling kunt u via het GWK laten verlopen. Uiteraard hebben wij wel uw handtekening nodig op het cliënt-toestemmingsformulier, maar wij kunnen uw identiteit niet afleiden uit uw handtekening.

Wilt u de testset bij ons volledig anoniem komen afhalen en eventueel afrekenen? Dat kan. Maakt u hiervoor wel een afspraak. Neemt u daarvoor alstublieft contact met ons op.

Voor rechtsgeldige testen is anonimiteit uiteraard geen optie.

Mag ik DNA-materiaal van een ander opsturen voor een DNA-test, zonder toestemming van die persoon?

Dat is niet toegestaan. Alle meerderjarige deelnemers aan een DNA-test moeten vooraf toestemming geven voor deelname, door het ondertekenen van het cliënt-toestemmingsformulier. Voor minderjarige deelnemers dient een ouder / wettelijk vertegenwoordiger te ondertekenen. Het is de verantwoordelijkheid van degene die de test bestelt en het DNA materiaal aan ons terugstuurt om te zorgen dat alle deelnemers instemmen en ondertekenen. Het is voor ons niet mogelijk dit te controleren.

Als één van de beoogde deelnemers niet mee wil werken aan een test, zijn er soms mogelijkheden om via een andere DNA-test, met deelneming van andere familileden, toch antwoord te vinden op uw vraag. Denkt u daarbij aan een broer-zus DNA-test, een halfbroer-zus DNA-test, een oom-tante DNA-test of een grootouders DNA-test.

DNA-materiaal Testuitslag Pakket en verzending Betaling & kosten
Wat is de betekenis van DNA?
DNA is de afkorting van Desoxyribo Nucleic Acid, dit noemen we ook wel desoxyribonucleïnezuur. Alle cellen van ons lichaam hebben DNA. We noemen het daarom ook wel onze blauwdruk. Het DNA bevat veel erfelijke informatie en kan veel vragen beantwoorden over familie en verwantschappen.
Wat is een DNA-profiel?
Een DNA-profiel wordt ook wel vergeleken met een vingerafdruk. Het is namelijk een patroon dat voor elk individu uniek is en daardoor een individu ondubbelzinnig kan identificeren. In tegenstelling tot een vingerafdruk is het geen grafisch patroon, maar een patroon van verschillende vormen (allelen) van genetische merkers. DNA-profielen kunnen slechts met elkaar worden vergeleken als ze dezelfde loci (plaatsen in het DNA) beschrijven.
DNA-materiaal verzamelen, kan ik dat zelf?

Dankzij onze stap-voor-stap-methode kunt u bij onze gemoedsrusttesten zelf DNA verzamelen en aan ons opsturen. Als u de gebruiksaanwijzing goed leest en de stappen precies volgt hoeft u zich verder geen zorgen te maken, dan gaat het bijna vanzelf.

Rechtsgeldige testen mag u niet zelf afnemen. Deze testen moeten door een bevoegde derde persoon worden afgenomen (bij voorkeur een arts of verpleegkundige).

Is de afname van DNA-materiaal pijnlijk?
Nee, de afname van DNA-materiaal is volledig pijnloos. Om DNA af te nemen moet u de door ons toegezonden wattenstaafjes zo’n 20 tot 30 seconden aan de binnenzijde van de mond heen en weer bewegen. Zo wordt er voldoende wangslijm opgenomen in het kopje van het wattenstaafje.
Hoe lang is een afgenomen DNA-monster houdbaar?
Het DNA-materiaal op het wattenstaafje is na afname, mits het onder goede condities wordt bewaard, ongeveer 3 maanden houdbaar. Stuurt u de wattenstaafjes niet direct naar ons op? Laat ze dan drogen voordat u het papieren zakje dat is bestemd voor de wattenstaafjes sluit. Als de wattenstaafjes namelijk (erg) nat zijn als u de enveloppe verzegelt ontstaat er sneller schimmel en zullen de afgenomen DNA monsters eerder vergaan. Verpakt u de wattenstaafjes uitsluitend in de meegestuurde papieren enveloppe. Het is zeker niet (!) de bedoeling dat u de wattenstaafjes in plastic verpakt. Als natte wattenstaafjes in plastic worden verpakt blijven ze nat en zal er snel schimmel ontstaan. Schimmel maakt de wattenstaafjes onbruikbaar.
Is het ook mogelijk om DNA-materiaal bij een overleden persoon af te nemen?

Ja, dat is mogelijk. Na het overlijden is het nog een aantal dagen mogelijk om DNA-materiaal van de overledene te verzamelen en daar een DNA-test mee uit te laten voeren. Ook als het niet meer mogelijk is om DNA-materiaal van de overleden persoon af te nemen, bijvoorbeeld omdat de begrafenis of crematie al achter de rug is, is het onder omstandigheden toch nog mogelijk om aan DNA-materiaal van de overledene te komen.

Kijkt u voor meer informatie over dit onderwerp op onze speciale pagina over DNA-testen met een overleden persoon.

Is er bloedafname nodig voor het testen van DNA?

In het overgrote deel van de gevallen niet. DNA-materiaal kan eenvoudig verkregen worden door met behulp van een wattenstaafje wangslijm aan de binnenkant van de mond af te nemen. Door gedurende 20-30 seconden een aantal keer met het wattenstaafje heen en weer te schrapen wordt het DNA-materiaal in het wattenstaafje opgenomen. Dit is eenvoudig zelf te doen en volledig pijnloos.

Prenatale vaderschapstesten vereisen wel bloedafname bij de moeder. Dit kan gedaan worden door een arts, maar ook (eventueel) anoniem bij een prikpost of bij iemand anders die bloed kan afnemen.

Hoe weet ik zeker of ik op de juiste manier het DNA-materiaal heb verzameld?

U hoeft zich geen zorgen te maken dat u fouten maakt. Het enige dat het laboratorium nodig heeft voor een goede test is voldoende DNA-materiaal op het wattenstaafje. Als u grondig met het wattenstaafje heen en weer schraapt aan de binnenkant van de wang zal er altijd voldoende DNA-materiaal aanwezig zijn. Neemt u van tevoren uiteraard wel de gebruiksaanwijzing goed door.

U moet er uiteraard wel voor zorgen dat u DNA afneemt bij de juiste personen en dat u de juiste naam op de desbetreffende envelop vermeldt.

Wat als mijn DNA-monsters niet bruikbaar zijn in het laboratorium?
Wanneer het laboratorium laat weten dat het DNA-materiaal onvoldoende DNA bevatte of dat het DNA van te slechte kwaliteit was om tot een goed resultaat te komen, is een nieuwe monsterafname noodzakelijk. Wij verstrekken u daarvoor (eenmalig) kosteloos een nieuw DNA-testpakket.
Hoe en wanneer krijg ik te horen wat het testresultaat is?

De resultaten van de meeste DNA testen worden enkele werkdagen nadat wij uw DNA-materiaal hebben ontvangen aan u verzonden. Voor de vaderschapstest bijvoorbeeld is dit 4 werkdagen. Voor de prenatale vaderschapstest is de standaard doorlooptijd 7 werkdagen na aankomst bij het laboratorium. Voor de prenatale vaderschapstest is het ook mogelijk een spoedprocedure aan te vragen, u ontvangt dan binnen 4 werkdagen de resultaten. Kijkt u voor de verschillende testdoorlooptijden bij het desbetreffende product.

U ontvangt van ons het originele labrapport met daarin de testresultaten en een toelichting op de uitslag. U kunt er bij het bestellen voor kiezen deze resultaten per e-mail of post te ontvangen. Als u dat wenst kunnen wij u ook telefonisch op de hoogte brengen.

Ik heb de resultaten met spoed nodig, kan dat?
Ja, in sommige gevallen is dat mogelijk. Tegen betaling van een kleine meerprijs kunnen wij het proces versnellen. In welke mate verschilt per test. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op, dan bieden wij u een passende oplossing.
Waar bestaan mijn testuitslagen uit?
Bij een gemoedsrusttest ontvangt u het originele rapport van het laboratorium en een begeleidende brief met daarin een toelichting op het rapport. Bij rechtsgeldige testen ontvangt u ook nog een gescand document met daarin de begeleidende documenten, waaronder een scan van het ingestuurde papierwerk.
Wat zit er in een DNA-testpakket?

In het DNA-testpakket vindt u vier steriele wattenstaafjes per persoon. Deze wattenstaafjes zijn per twee verpakt. Ook vindt u in het testpakket kleine enveloppen. Voor iedere deelnemer aan de test is er een kleine envelop. Voordat u met de afname van DNA begint vult u de persoonlijke gegevens in op het envelopje. Daarna stopt u de vier bemonsterde wattenstaafjes in het envelopje. Per persoon stuurt u dus één envelop met steeds vier wattenstaafjes terug. Dit heeft te maken met het zogenaamde Dual Process systeem van het laboratorium. Het laboratorium test ieder DNA monster twee keer, met behulp van onafhankelijke teams. Dit zorgt voor een grote mate van betrouwbaarheid en kwaliteit.

In het DNA-testpakket is ook een handleiding aanwezig. Hierin staat beschreven hoe u de DNA- afname moet uitvoeren. Leest u deze handleiding goed door, dan kunt u het onderzoek zelfstandig uitvoeren.

Daarnaast zit er in het testpakket een reeds geadresseerde retourenvelop en één of meer cliënt-toestemmingsformulier(en). De retourenvelop stuurt u bij voorkeur aangetekend op.

Wat is de levertijd van het DNA-testpakket?

Wij verzenden de testpakketten direct na bestelling en betaling. Als u het testpakket op werkdagen voor 17.30 bestelt en betaalt, dan komt het in principe de volgende werkdag bij u aan. Vraagt u het testpakket op vrijdag aan, dan wordt het op zaterdag bezorgd. Bestelt u op zaterdag of zondag dan wordt het pakketje op dinsdag bezorgd, omdat op maandag bij particulieren geen post meer wordt bezorgd.

Genoemde levertijden gelden binnen Nederland. Rekent u voor bezorging op een adres in België een dag extra.

Hoe wordt het testpakket verzonden?
Het testpakket wordt verzonden als discreet en blanco pakket en past door iedere brievenbus. Het pakket wordt per post bezorgd. U hoeft hier dus niet voor thuis te blijven. Aan de buitenzijde van het pakket is de inhoud ervan niet af te lezen. Er staat ook geen afzender op. De rechtsgeldige dna testen dienen rechtstreeks te worden verzonden naar de onafhankelijk derde persoon (huisarts).
Kan ik ook gebruik maken van ‘gewone’ wattenstaafjes die ik in de winkel heb gekocht?

Dit is alleen een optie in gevallen waarvoor geen andere oplossing is. Om de kansen op succes zo groot mogelijk te maken hebben wij liever dat u ons materiaal gebruikt. De wattenstaafjes die wij u toezenden zijn namelijk speciaal ontwikkeld voor de afname van DNA-materiaal. De kopjes van deze staafjes zijn gemaakt van een type vezel (Dacron) dat zich specifiek leent voor de opname van DNA-materiaal. Dit vergemakkelijkt het proces en maakt de kans dat het laboratorium bruikbaar DNA materiaal kan vinden groter. In uiterste gevallen (zoals haast bij afname) kunt u eigen wattenstaafjes gebruiken. Neem hiervoor contact met ons op.

Kan ik de testkit ook zelf samenstellen?

Zie het antwoord op de vorige vraag. Wij hebben liever dat u ons materiaal gebruikt, maar als het echt niet anders kan kunt u de testset ook zelf samenstellen. De bestelprocedure verloopt dan iets anders dan bij het reguliere bestelproces. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Hoe kan ik betalen voor een DNA-test?

U betaalt de DNA-test als u het product bestelt. U kunt betalen met iDeal, PayPal, bankoverschrijving, contante betaling bij een Primera of GWK, of met een credit card.

Let op: als u betaalt met iDeal komt het bedrag in eerste instantie terecht op de rekening van Icepay. Icepay is onze payment service provider en volledig betrouwbaar. Maakt u, om ervoor te zorgen dat wij aanvullende verzoeken in behandeling kunnen nemen, losse betalingen alstublieft niet over op het rekeningnummer van Icepay, maar op onderstaand rekeningnummer:

Northsea Marketing B.V.
4e Industriestraat 12
3133 EK Vlaardingen
Rekeningnummer: 6493408
IBAN: NL10INGB0006493408
BIC: INGBNL2A

Wordt een vaderschapstest vergoed door de zorgverzekeraar?

Nee, de vaderschapstest wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Het gaat immers niet om een medische behandeling.

Als u tijdens een rechtszaak of procedure een rechtsgeldige test moet laten uitvoeren kan het wel zijn dat de andere partij de kosten hiervoor moet vergoeden. Laat u daarover van tevoren goed informeren door een juridisch specialist.

Hoeveel kost een DNA-test bij de huisarts?

De kosten voor een DNA-test bij de huisarts hangen sterk af van het tarief dat uw huisarts daarvoor berekent. Maar het is niet nodig om voor een gemoedsrust DNA-test naar de huisarts of een dokter te gaan. Onze DNA-testen kunt u zelf thuis afnemen. U betaalt dan alleen de kosten voor de test en hoeft niet te betalen voor een specialist die doet wat u zelf ook kunt. Vooral de gemoedsrusttest is eenvoudig uit te voeren en leidt tot een zeer hoge betrouwbaarheid.

Hoe betrouwbaar zijn jullie DNA-testen?

De betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van onze DNA-testen is zeer hoog. De gemoedsrusttesten kunt u bestellen in verschillende uitvoeringen: een onderzoek van het DNA op 20 loci of op 25 loci. Loci zijn niks anders dan plaatsen: hoe meer plaatsen op het chromosoom vergeleken worden, hoe nauwkeuriger de uitslag. Wij hanteren daarbij de volgende stelregels:

  • Bij een negatief resultaat (geen biologische verwantschap) stelt het lab dit altijd met 100% zekerheid vast.
  • Bij een positief resultaat (wel biologische verwantschap), stelt het lab dit bij een onderzoek op 20 loci met 99,999% zekerheid vast. Bij een onderzoek op 25 loci is dit zelfs 99,9999%.
  • Als bij een vaderschapstest, moederschapstest of gecombineerde vaderschaps- en moederschapstest zowel het DNA van de vader als de moeder wordt onderzocht, stelt het laboratorium bij een positieve test het resultaat met minimaal 99,99999% zekerheid vast.

Dat betekent dat wij een uitslag met minimaal 99,999% zekerheid garanderen. Die zekerheid kan in een aantal gevallen zelfs nog hoger oplopen.

Is een thuis DNA-test te beïnvloeden?

Het is een vraag die klanten ons regelmatig stellen: kan iemand de thuis DNA-test beïnvloeden? Het antwoord daarop is ‘Nee, vanaf het moment dat de wattenstaafjes met het wangslijmvlies aan het laboratorium zijn verzonden kan geen beïnvloeding meer plaatsvinden’. Alle testen worden in het laboratorium dubbel getest en vergeleken met elkaar door twee afzonderlijke teams, om met de hoogste betrouwbaarheid vast te kunnen stellen of er sprake is van een familieband. Bovendien zijn de kits van een barcode voorzien en wordt alles in grote mate geautomatiseerd getest om menselijke fouten te voorkomen.

Echter, het lab onderzoekt het ingestuurde DNA materiaal, maar kan niet verifiëren welk wattenstaafje van wie is en uiteraard ook niet bij wie het afgenomen is. Als beide partijen niet bij elkaar zijn tijdens de afname en er dus geen toezicht wordt gehouden op de afname, kan er wellicht verwisseling plaatsvinden. In situaties waarin dit wellicht van toepassing is raden wij aan om een rechtsgeldige test te bestellen en deze door een onafhankelijke partij zoals een huisarts te laten afnemen. Ook tijdens een rechtszaak of andere juridische procedure is maximale betrouwbaarheid tijdens de afname een belangrijk punt. Daarom kunt u ook een rechtsgeldige test bij ons bestellen. U kunt meer lezen over rechtsgeldigheid en hoe een rechtsgeldige test in zijn werk gaat op onze pagina over de rechtsgeldige vaderschapstest.

Zijn de rechtsgeldige testen besteld op uw website altijd bruikbaar in een rechtszaak?

Bij het uitvoeren van rechtsgeldige testen moet u erop toezien dat de procedure zeer nauwkeurig wordt nageleefd. Het nauwkeurig volgen van deze procedure zorgt ervoor dat een rechter of overheidsinstantie er zeker van kan zijn dat de DNA-monsters die zijn getest werkelijk afkomstig zijn van de personen om wie het gaat én dat de monsters niet zijn gemanipuleerd.

Alleen als de procedure strikt is gevolgd kunnen de testresultaten door de rechter of een overheidsinstantie als bewijs worden geaccepteerd. De uiteindelijke beslissing hierover ligt echter altijd bij de desbetreffende rechter of instantie. Daarom adviseren wij om u vóór het afnemen en opsturen van de DNA-monsters altijd te laten informeren door uw advocaat of juridisch adviseur. Deze kan u adviseren over de toelaatbaarheid van de rechtsgeldige testen die worden aangeboden op onze website.

Het kind dat ik wil laten testen heeft nog geen paspoort of identiteitskaart. Wat nu?

U kunt de rechtsgeldige test toch laten uitvoeren en het DNA-monster toch laten afnemen. Identificatie moet nu plaatsvinden met een kopie van de geboorteakte. Daarnaast moet een duidelijke foto worden genomen van het moment van afname van het DNA bij het kind, waarop het gezicht van het kind (met het wattenstaafje in de mond) herkenbaar in beeld moet zijn. Bij voorkeur wordt ook de huisarts op de foto gezet tijdens de afname. Deze foto kunt u separaat per e-mail aan ons versturen.

Voldoet het laboratorium aan alle voorwaarden om de uitslag in te brengen een juridische procedure?

Ja, het laboratorium waar wij uw DNA-monsters laten testen is volledig geaccrediteerd en gecertificeerd. Desondanks kan DNA-test.nl niet in alle gevallen garanderen dat de testresultaten die u van ons ontvangt door een rechter of overheidsinstantie als bewijs worden geaccepteerd. Dat is, net als bij al het bewijs, uiteindelijk altijd aan de rechter of instantie zelf. Ook kan de rechter of overheidsinstantie tot aanvullend onderzoek besluiten.

In de hiernavolgende zaken is onze procedure gevolgd en zijn onze testresultaten door de gerechtelijke instanties gebruikt:

Kan de uitslag van een gemoedsrusttest ook worden ingebracht in een juridische procedure?

Nee, in principe niet. Bij gemoedsrusttesten wordt namelijk niet voldaan aan de vereisten die worden gesteld aan rechtsgeldige testen. Een rechtsgeldige test heeft als belangrijke voorwaarde dat deze wordt afgenomen door een onafhankelijke partij, waarna de DNA-monsters verzegeld worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan een gemoedsrust test worden toegestaan in een procedure. Overleg daarom altijd eerst met uw advocaat of (juridisch) adviseur.

Waarom is een rechtsgeldige DNA-test duurder?

De kosten voor een rechtsgeldige DNA-test bestaan uit de kosten voor de test zelf en de kosten voor de procedure die benodigd is voor juridische rechtsgeldigheid. Om eventuele manipulatie of beïnvloeding te voorkomen moeten bij een rechtsgeldige DNA-test extra maatregelen genomen worden. Dit betekent dat de procedure er iets anders uitziet dan bij een gemoedsrusttest, waardoor de kosten wat hoger liggen.